Forretningsbetingelser
James Get It

1. Indledning
1.1  James Get It ApS’ app er en deleøkonomisk tjeneste (herefter ”Tjenesten”) og er en platform der forbinder brugere (herefter ”Brugere”), som ikke har tid til at handle dagligvarer, med indkøbere (herefter ”Indkøbere”), der har tid og lyst til at handle de ønskede dagligvarer for Brugerne.

1.2  James Get It er en tjeneste der drives og ejes af James Get It ApS, CVR-nr. 41 70 40 20, Egebæksvej 2, 5000 Odense C (herefter ”James Get It”).

1.3  Vores Privatlivspolitik: www.jamesbutler.dk/privacy-policy og cookiepolitik: www.jamesbutler.dk/cookies udgør også en integreret del af Handelsbetingelserne og finder anvendelse på vores behandling af dine personoplysninger, herunder betalingsoplysninger.

2. Anvendelsesområde
2.1  Nærværende handelsbetingelser (herefter ”Handelsbetingelserne”) regulerer enhver anvendelse af Tjenesten, som stilles til rådighed af James Get It, uanset om anvendelsen af Tjenesten sker i egenskab som Bruger, Indkøber eller på anden vis.

2.2  Handelsbetingelserne udgør sammen med Brugerens bestilling og Indkøberens accept af ordre det samlede aftalegrundlag for Tjenesten.

2.3  Det er en forudsætning for brugen af Tjenesten, at du accepterer Handelsbetingelserne. Ved din accept af Handelsbetingelserne, accepterer du samtidig, at Handelsbetingelserne tillige gælder mellem dig og James Get It, samt dig og andre Brugere og Indkøbere.

2.4  James Get It ApS forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre Handelsbetingelserne. Sådanne ændringer og/eller tillæg træder i kraft, når James Get It har informeret Brugerne og Indkøberne på behørig vis. Såfremt du fortsat vælger at bruge Tjenesten efter de ændrede Handelsbetingelser, har du ved din brug af Tjenesten samtidig givet dit samtykke til at være bundet af de ændrede Handelsbetingelser. Betingelserne er en del af kontraktforholdet mellem Brugerne og Indkøberne, hvorfor parterne i deres indbyrdes forhold ligeledes er berettiget og forpligtet til at handle i overensstemmelse med Handelsbetingelserne.

3. Definitioner
3.1  Ved administrationsomkostning forstås den omkostning som Brugeren i forbindelse med hver bestilling skal betale for at få leveret varer ved brug af Tjenesten (herefter ”Administrationsomkostninger”). Administrationsomkostningerne dækker gebyrer til henholdsvis levering, service og betaling. Administrationsomkostningerne vil fremgå af ordren.

3.2  Ved bestilling forstås Brugerens endelige og bindende bestilling af varer til levering af Indkøberen på et nærmere angivet sted og tidspunkt (herefter ”Bestilling”).

3.3  Ved bestillingsbeløbet forstås det beløb, der fremgår af Brugerens Bestilling, inkl. Administrations- og leveringsomkostninger (herefter ”Bestillingsbeløbet”).

3.4  Varer defineres som de varer (herunder også erstatningsvarer, jf. punkt 3.5) som Brugeren har bestilt via Tjenesten, og som fremgår af Kundens Bestilling og Ordrebekræftelse (herefter ”Varer”).

3.5  Ved en erstatningsvare forstås en anden eller en tilsvarende Vare, som Indkøberen køber ud fra Brugerens præferencer eller i medfør af Brugerens forudgående accept (herefter ”Erstatningsvaren”). Indkøberen skal kun købe en Erstatningsvare, såfremt Brugeren har givet tilsagn hertil. Det vil fremgå af Brugerens bestilling, såfremt Indkøberen som følge af manglende varetilgængelighed, skal sørge at finde en Erstatningsvare, hvilken Erstatningsvare Indkøberen skal købe som erstatning for den eller de Varer, som fremgår af Brugerens Bestilling. Indkøberen kan anmode Brugeren om at godkende Erstatningsvaren.

3.6  Ved leveringssted forstås det geografiske sted eller adresse, som af brugeren er anført i Bestillingen (herefter ”Leveringssted”).

3.7  Ved leveringstid forstår det tidspunkt, som Brugeren anfører i sin Bestilling, hvor Indkøberen skal levere Varerne (herefter ”Leveringstid”).

4. Ordreafgivelse
4.1  Brugeren foretager sin Bestilling direkte via Tjenesten. Der vælges i samme forbindelse præferencer, herunder Leveringssted og Leveringstidspunkt. Det er Brugerens ansvar, at det angivne Leveringssted fremgår tydeligt af bestillingen. Brugeren er forpligtet til at betale for ordren, såfremt manglende levering skyldes Brugerens forkerte eller mangelfulde angivelse af Leveringssted -og/eller Leverings-tidspunkt ved bestilling.

4.2  Brugeren skal være opmærksom på, at prisen kan variere mellem aktuelle dagspriser og prisen for Varen på den ønskede Leveringstid, da priserne på Varerne ikke nødvendigvis er ens, såfremt Brugeren foretager Bestillingen med en Leveringstid, der ikke er sammenfaldende med datoen for bestilling.

4.3  Bestillingen er bindende for Brugeren og kan alene fortrydes i tilfælde omfattet af fortrydelsesretten, jf. punkt 13.

4.4  Det er Brugerens ansvar, at det klart og tydeligt fremgår af Bestillingen, hvor Leveringsstedet er. Brugeren er forpligtet til at betale Den Samlede Betaling, såfremt manglende levering skyldes Brugerens forkerte eller mangelfulde angivelse af Leveringsstedet og Leveringstidspunkt i Bestillingen, jf. punkt 10 om manglede afhentning af ordre.

4.5  Når Brugeren har afgivet Bestilling, er der mulighed for at Indkøberne kan acceptere Brugerne Bestilling og påtage sig opgaven, som Indkøber af den pågældende Bestilling.

4.6  Efter Indkøbers accept sendes en ordrebekræftelse til Brugeren. Det vil fremgå af ordrebekræftelsen, at Brugerens Bestilling er blevet accepteret, og oplysninger om hvilken Indkøbers accept er blevet afgivet.

4.7  Indkøbers accept anses som en bindende aftale imellem Indkøber og Bruger omkring Indkøbers levering af Varerne på Leveringsstedet på Leveringstidspunktet, samt Brugerens betaling fratrukket Administrationsomkostning til Indkøber i forbindelse med Leveringen af Varerne.

5. Begrænsninger
5.1  Tjenesten og Indkøberne skal overholde gældende lovgivning omkring køb af alkohol- og tobaksprodukter.  alkohol- eller tobaksprodukter. Indkøberne skal være fyldt 18 år for at benytte Tjenesten, og kan derfor som udgangspunkt købe både alkohol- og tobaksprodukter til Brugerne, jf. dog punkt 5.2-5.4.

5.2  Indkøberne må ikke udlevere alkohol- og tobaksprodukter til en Bruger under 18 år.
5.3  Indkøberne må ikke udlevere Varer til en Bruger under 18 år, hvori der indgår tobaksprodukter eller Varer, der indeholder mere en alkoholprocent på mere end 16,5 %.

5.4  Indkøberen er forpligtet til at forespørge legitimation fra Brugeren ved Levering, såfremt der er tvivl om Brugerens alder. Såfremt Brugeren har foretaget en Bestilling af alkohol- og tobaksprodukter, og ikke er gammel nok til at købe disse, så skal Indkøberen orientere James Get It straks via supportfunktionen i Tjenesten.

5.5  James Get It forbeholder sig retten til at lukke Brugerens konto, såfremt der konstateres misbrug af Tjenesten til at købe alkohol- og tobaksprodukter.

6. Særlige fødevarer
6.1  Nogle fødevarer kræver, at levering skal inden for et bestemt tidsrum af hensyn til Varernes holdbarhed og fødevaresikkerhed.

6.2  Indkøberne forpligter sig til at levere følgende Varer inden for nedenfor angivet tidsrum:

a) Varer der opbevares på køl (eksempelvis mejeriprodukter eller kød) skal leveres til Brugeren indenfor 60 minutter efter Indkøberen har købt Varen.

b) Varer der opbevares på frost (eksempelvis is eller nedfrossen frugt og grønt), skal leveres til Brugeren indenfor 30 minutter efter Indkøberen har købt Varen.

6.3  Tidspunktet regnes fra Indkøbers betaling i den pågældende butik.

6.4  Det er Indkøberens ansvar, at Leveringstiden for ovenstående varer til enhver tid overholdes. Indkøber er ligeledes ansvarlig for at den til enhver tid gældende lovgivning omkring fødevarehåndtering overholdes.

6.5  James Get It forbeholder sig retten til at påse Indkøberens overholdelse af dette ved uanmeldt stikprøvekontrol.

7. Erstatningsvarer
7.1  Hvis Brugeren i forbindelse med sin Bestilling har oplyst, at Indkøberen kan indkøbe en given Erstatningsvare, så er Brugeren forpligtet til at acceptere Indkøbers valg af Erstatningsvare.

7.2  Det samme gælder også, hvis Brugeren har valgt, at Erstatningsvaren skal købes ud fra bestemte specifikationer. Brugeren kan eksempelvis instruere Indkøberen i at købe en bestemt Vare ud fra særlige ønsker. Dette kan eksempelvis være pris eller at Varen skal være økologisk.

7.3  Indkøber er berettiget til, betinget af at Brugeren har accepteret at modtage Erstatningsvarer, efter Indkøbers bedste skøn at indkøbe en anden tilsvarende eller lignende Vare. Valget af Erstatningsvare er overladt til Indkøberens skøn baseret på Brugerens oplysninger i Bestillingen.

7.4  Brugeren er forpligtet til at betale for Bestillingen. Når Brugeren accepterer Indkøbers køb af Erstatningsvarer så accepteres det samtidig, at der kan være en difference mellem Bestillingsbeløbet og den reelle pris på Varen. Differencen kan både være en forøgelse eller nedsættelse af Bestillingsbeløbet. Denne difference skal Brugeren afholde.

7.5  Brugerens pligt til at betale for Varerne og Erstatningsvaren er uafhængig af om Brugeren mener, at Erstatningsvaren ikke svarer til de ønskede specifikationer. Brugeren er ikke berettiget til at afvise at modtage Varerne eller Betalingen. Brugeren skal acceptere Varerne og gennemføre Betalingen. Såfremt Brugeren er utilfreds med Indkøberens valg af Erstatningsvarer, skal Brugeren kontakt James Get It via supportfunktionen i Tjenesten eller henvende sig via e-mail: support@jamesbutler.dk

8. Betaling
8.1  Brugeren skal i forbindelse med brugen af Tjenesten give oplysninger om det ønskede betalingskort til betaling af Bestillingen. Ved oprettelse af en Bestilling, som sendes i udbud hos Indkøberne, tager Tjenesten et depositum på kr. 200. Det er en forudsætning for anvendelse af Tjenesten, at Brugeren har tilknyttet et gyldigt betalingskort.

8.2  Når du anvender dit betalingskort på Tjenesten, så accepterer du ligeledes de vilkår, som er gældende for benyttelse af det pågældende betalingskort.
8.3  Betalingstransaktionen sker via en bankoverførsel. Når Brugeren afgiver sin Bestilling, så reserveres der automatisk et beløb svarende til beløbet på Bestillingsbeløbet på Brugerens betalingskort.

8.4  Tjenesten accepterer følgende betalingskort. Visa, Dankort, MasterCard.

8.5  Brugerens betaling kan alene ske via Tjenesten. Det er således ikke tilladt at udveksle andre pengeydelser med Indkøberen, end dem som er omfattet af Bestillingen gennem Tjenesten.

8.6  Når Brugeren har modtaget Varerne fra Indkøberen, så skal Brugeren via Tjenesten oplyse at Varerne er modtaget. Efter Brugeren har oplyst, at Varerne er leveret, vil Bestillingsbeløbet blive overført til Indkøberens konto. Varerne anses herefter som leveret.

8.7  James Get It indestår for, at Indkøberen får betaling, fratrukket Administrationsomkostninger, såfremt Indkøber har leveret Varerne i overensstemmelse med Leveringssted -og tid.
8.8  Indkøberen skal i forbindelse med indkøb af Varerne anvende Tjenesten til at indberette købet af Varerne.

9. Forsinkelse og manglende Levering
9.1  Det er Indkøberens ansvar, at Levering sker til Leveringstiden.

9.2  Indkøberen skal oplyse via Tjenesten, såfremt Indkøberen forventer forsinkelse i forhold til Leveringstiden.

9.3  Brugeren kan via Tjenesten godkende eller afvise levering med en forsinkelse på 30 minutter.

9.4  I tilfælde af at Varerne ikke leveres til Leveringstiden, kan Brugeren vælge enten at godkende leveringen alligevel eller at afvise levering af Varerne. Såfremt levering af Varerne afvises under henvisning til Indkøberens forsinkelse, så skal Brugeren kontakte James Get It via supportfunktionen i Tjenesten. James Get It vil herefter forsøge at finde en løsning for Brugeren.

10. Manglende afhentning af Varer
10.1  Indkøberen skal kontakte James Get It på telefonnummer +45 88 77 67 45 hvis Brugeren ikke er mødt op på Leveringsstedet indenfor 15 minutter efter Leveringstiden.

10.2  James Get It vil herefter håndtere sagen og sørge for at Indkøberen for betaling for Bestillingen.

10.3  James Get It forbeholder sig ligeledes retten til at opkræve beløbet hos Brugeren, samt at pålægge en ekstra betaling fra Brugeren på op til dobbelt af Bestillingsbeløbet.

10.4  Såfremt Brugeren er uenig i den manglende afhentning af Varerne eller ønsker at klage over James Get It’s opkrævning af Betalingen, kan Brugeren kontakte James Get It via supportfunktionen i Tjenesten.

11. Brugerkonti
11.1  Det er en forudsætning for Brugerens brug af Tjenesten, at Brugeren er oprettet på Tjenesten og er fyldt 18 år.

11.2  For at registrere sig på Tjenesten, kræver det, at Brugeren afgiver en række informationer om sig selv, herunder navn, adresse, telefonnummer, alder og betalingsoplysninger.

11.3  Brugeren er personlig ansvarlig for sin brug af Tjenesten, og Brugeren skal til enhver tid hemmeligholde sit brugernavn og adgangskode.

11.4  James Get It kan til enhver tid kræve yderligere information fra Brugeren for at verificere Brugen, herunder indsendelse eller fremvisning af legitimation. James Get It er berettiget til at nægte Brugeren adgang til Tjenesten, såfremt informationen ikke fremsendes.

11.5  Punkt 11.1-11.4 er ligeledes gældende for Indkøberne.

11.6  Det er en betingelse for brug af Tjenesten, at Brugerne og Indkøberne accepterer Handelsvilkårene og kun anvender Tjenesten til lovlige formål.

11.7 James Get It forbeholder sig retten til at lukke eller blokere Brugere og/eller Indkøbere, såfremt der er mistanke om at handelsbetingelserne ikke er opfyldt.

12. Adfærd
12.1  James Get It forventer, at alle Brugere og Indkøbere opfører sig ordentligt og over-holder almindelig god adfærd.

12.2  Hvis en Bruger eller en Indkøber ikke lever op til den ønskede service og adfærd, har man følgende muligheder:

a) Tjenesten giver Brugere og Indkøbere mulighed for at vurdere hinanden ved at give karakterer baseret på et ”stjerne-system”. Du kan derfor give Brugerne eller Indkøber et mindre antal stjerner, hvis servicen eller adfærden ikke var tilfredsstillende.

b) Du kan kontakte til Support med beskrivelse af hændelsen.

c) Du kan skrive en saglig og objektiv kommentar om Brugeren eller Indkøberen.

12.3  James Get It ønsker, at alle Brugere og Indkøbere har en god oplevelse ved brug af Tjenesten. Derfor ser James Get It med stor alvor på alle henvendelser, der vedrører dårlig adfærd og/eller dårlig service.

12.4  James Get It forbeholder sig ret til at blokere og/eller slette Brugere eller Indkøbere baseret på henvendelser eller dårlig rating via Tjenestens rating-system.

13. Fortrydelsesret
13.1 Brugeren accepterer, at fortrydelsesretten bortfalder så snart Bestillingen er bekræftet. Brugeren bekræfter ligeledes, at Brugeren ikke har ret til at ændre sin Bestilling, når Bestillingen af blevet bekræftet.

14. Ophør
14.1 Brugeren kan til enhver tid ændre sine brugeroplysninger via Tjenesten.

14.2  Hvis Brugeren vælger at slette sin bruger på Tjenesten, betragtes aftalen som ophørt.

14.3  Oplysninger som James Get It har indsamlet om Brugeren eller Indkøberens brug af Tjenesten slettes, når Tjenesten ikke er blevet anvendt i 2 år.

14.4  Oplysninger om køb gennem Tjenesten gemmes som udgangspunkt i 2 år, således det harmonerer med købelovens reklamationskrav.

14.5  Visse oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis James Get It har et legitimt behov for oplysninger opbevares i længere tid. Dette kan eksempelvis være, når det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for at efterleve gældende lovgivning.

14.6  Regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at efterleve bogføringsloven.

15. Persondatabehandling
15.1  James Get It behandler personoplysningerne om Brugerne og Indkøberne ved deres brug af Tjenesten. Der henvises til vores persondatapolitik, som kan findes her: www.jamesbutler.dk/privacy-policy

15.2  Privatlivspolitikken beskriver hvilke typer personoplysninger James Get It behandler og hvordan personoplysningerne behandles. Dine rettigheder og hvordan du kan udøve dem som den registrerede, fremgår ligeledes af persondatapolitikken, herunder eksempelvis din ret til indsigelse og din ret til indsigt.

16. Cookies
16.1  Vi anvender ”cookies” gennem vores Tjeneste. Cookies er en tekstfil, som gemmes på din enhed med det formål at huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Det er muligt at slette eller blokere cookies.

16.2  Se vores cookiepolitik for yderligere informationer: www.jamesbutler.dk/cookies.

17. Skatteforbehold
17.1  James Get It har ingen indberetningspligt i forhold til Indkøberens indkomst via brug af Tjenesten. Indkøberen er selv ansvarlig for indberetning til SKAT og at oplysningerne er korrekte. James Get It påtager sit intet ansvar for de oplysninger, som Indkøbere indberetter til skattemyndighederne.

17.2  Når indkøberen accepterer Handelsbetingelserne, så accepteres det samtidig at James Get It kan have en retlig forpligtelse, enten ved lov eller ved påbud, til at udlevere relevante oplysninger til SKAT. Dette gælder ligeledes for transaktioner foretaget via Tjenesten.

18. Ansvarsfraskrivelser
18.1  Tjenesten anvendes af Brugerne til Levering af varer fra Indkøberne, som fungerer som uafhængige tredjeparter. Ved brug af tjenesten accepteres det, at James Get ikke har noget ansvar overfor Bruger eller Indkøber i relation til udførelsen af ydelser gennem Tjenesten, andet end hvad der følger af Handelsbetingelserne.

18.2  Tjenesten er, og skal betragtes, som en formidlingsplatform der fungerer som uafhængig mellemmand mellem Brugeren og Indkøberen.

18.3  Brugen af Tjenesten sker på eget ansvar. James Get It hæfter ikke for skader, der opstår under bestilling, i forbindelse med transport og levering eller på andre tidspunkter i øvrigt.

18.4  James Get It hæfter alene for forhold, der udtrykkeligt fremgår af Handelsbetingelserne.

18.5  James Get It kan på intet tidspunkt drages til ansvar for et eventuel økonomisk tab, hverken direkte eller indirekte, eller følgerskader i forbindelse med brug af Tjenesten.

19. Support
19.1 Såfremt du har brug for support, så kan James Get It kontaktes via Tjenesten eller via e-mail support@jamesbutler.dk